КУЛИНАРНИТЕ ТРАДИЦИИ В КУЛТУРАТА НА ПОПОВСКИТЕ КАПАНЦИ

20.00лв. с включен ДДС 16.00лв. с включен ДДС

На вниманието на читателите е книга, плод на няколкогодишни авторски проучвания, свързани с материалната култура на капанците. Тук е мястото да отбележа, че интересът на авторката към културата на етнографската група се заражда първоначално като хоби, покрай лекарската й професия и в последствие преминава закономерно в магистърска теза.

… Подбраната от авторката тема е интересна, не само поради натрупания емпиричен материал, в резултат на провежданите лични теренни изследвания, но и поради спецификата на изворната база – все по-малко налични респонденти, със своите спомени и налична информация.

проф. Стоян Витлянов

ISBN 978-954-09-1334-6

Shopping Cart