ХЪШОВЕ – твърда подвързия

40.00лв. с включен ДДС 32.00лв. с включен ДДС

Availability: 96 налични

Освен в поезията и прозата огромен е приносът на Иван Вазов в създаването и развитието на българския следоосвобожденски театър, пиесите му проправят пътя на младата отечествена драматургия и са нов етап от развоя й след В. Друмев и Д. Войников. В това са включени “Хъшове”, “Вестникар ли?”, “Службогонци”, “Кандидати на славата”, “Двубой” и “Каъм пропаст”; редове от биографията и статии от М. Арнаудов, Г. Цанев и Св. Гюрова.

Shopping Cart