АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ

20.00лв. с включен ДДС 16.00лв. с включен ДДС

С тази книга, драги читателю, ще се срещнеш с личността и родолюбивата дейност на родения в Бесарабия голям български политик и държавник александър Малинов, с най-значим принос за обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. и на нейната защита. Като министър-председател в три правителства в години на върховни изпитания за държавата, председател на Народното събрание, и пожизнен лидер на Демократическата партия Александър Малинов винаги е поставял общонационалните интереси над партийните и е давал пример за безкористно и честно служене на Отечеството.

ISBN 978-954-09-1598-2

Shopping Cart