,

ДИШАЙ – ОТ ДОБРОВОЛНОТО РОБСТВО ДО НЕПОДЧИНЕНИЕТО И СВОБОДАТА

10.00лв. с включен ДДС 8.00лв. с включен ДДС

За Историята на идеите, още повече за зай-ценните сред тях, вековете имат толкова значение, колкото за диамантите: епохите и личностите могат само да ги обработват, да увеличават или приглушават блязъка им, без да се променя тяхната удивителна трайност. Такава е идеята за Свободата – притегателна, кристално ясна и същевремнно исторически неизбезжно проблематизирана.  Това предсказват включените в сборника текстове от трима автори на разстояние повече от четири века – Етиен дьо ла Боесѝ, Ерих Фром, Пол Валерѝ. Дори свободата да е органично дадена като усещане, като способност за вдишване, казва Валерѝ, идеята разперва вътрешните криле на освободеното същество, стига то само да не се спъва в задушливия комфорт на доброволното робство, защото то според Фром може да причини края на човешката история. Ще рече: свободата предполага сложен и противоречив процес на осмисляне и придобиване. Има собствен път, осеян с бариерите на въпроса, поставен още от Ла Боесѝ: „Дали животът в робство е щастлив живот? И живот ли е изобщо?“ Представените тук философи са категорични в едно – ако първата крачка в преодоляването на доброволното робство е неподчинението, то всяка следваща крачка по „пътищата където вече няма никакви бариери или забрани“, е ценна по силата на желанието за достоен живот и прогрес, отмерен от степента на съхранената и разширена свобода.

 

Съдържание:

Хоризонтът на свободата

в отгласите на една несвоевременна реч ………… 7 стр. – Лидия Денкова

 

Етиен Дьо Ла Боеси.

Реч за доброволното робство

Discours de la servitude volonataire……… 30 стр.

 

Рих Фром.

Неподчинението като душевен и нравствен проблем………..77 стр.

 

Пол Влери.

Колебания в полето на свободата…….. 89 стр.

Да можеш да дишаш…………117 стр.

 

©Лидия Денкова, съставителство, превод от френски на Етиен дьо ла Боеси, „Реч за доброволното робство“, Пол Валерѝ: „Колебания в полето на свободата“, „Да можеш да дишаш“; предговор, бележки, 2024

©Росен Ангелов, превод на английски на Ерих Фром „Неподчинението като душевен и нравствен проблем“, 2024

©Юрий Гранитски, художник, 2024

 

Стр. 119

Формат: 32/84/108

Печатни коли: 7,5

Мека корица

ISBN: 978-954-09-1798-6

Shopping Cart