ЙЕРУСАЛИМСКИ ИМПРЕСИИ

10.00лв. с включен ДДС 8.00лв. с включен ДДС

Вечер, когато излизах от Стария Йерусалим, под светлината на жълтеникавото улично осветление и сред тишината на заспиващия град, дочувах стаени църковни песнопения и шепот на молитви. Докато крачех към колата, ме съпровождаха звездите на юдейското небе – блещукащи, приятелски и близки. и за сетен път осъзнавах колко обичам този докоснат от светостта пленителен град – размирен и жесток в цялата си хилядолетна история…

Райна Дормишкова

ISBN 978-954-09-1577-7

Shopping Cart