ЕТИЧЕСКИ СЪЧИНЕНИЯ – том IV.1

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Том IV.1 включва етическите съчинения на Аристотел в превод на Цочо Бояджиев. Поради големия обем на текстовете той е разделен на две части. В Част I публикуваме Никомахова етика и Голямата етика. Част II ще съдържа Евдемова етика и общ Речник-индекс към трите етически съчинения на Аристотел.
ISBN 978-954-09-0149-7

Категория: Етикет:
Shopping Cart