, ,

СВЕТЪТ КАТО ВОЛЯ И ПРЕДСТАВА – том 1

През 1818 г. тридесетгодишният Артур Шопенхауер завършва и публикува своето съчинение Светът като воля и представа (макар че на титулната му страница е отбелязана следващата 1819 г.). Всичко, което Шопенхауер създава след това – през 72-годишния си живот, е защита, разработка на детайли и подробности, конкретизация на неговото основно произведение. Така че ако има автори на едно произведение (за разлика от автори, чийто гений се осъществява по много и разнообразни начини), между тях без каквото и да е съмнение попада и Шопенхауер.

Светът като воля и представа е opus vitae, произведението на живота на Артур Шопенхауер. Сам авторът е гледал на Светът като воля и представа като на свео най-представително съчинение, като плод на цялото си съществуване, защото е бил дълбоко убеден, че след 30 годишната възраст човек изчерпева запаса от впечатления, необходим за голямото интелектуално дело, и той може вече само да се и да трупа подробности към осъщественото духовно начинание, към своя opus vitae.

ИСАК ПАСИ

Стр. 806

Формат: 16/60/90

Печатни коли: 50.5

ISBN: 978-954-09-0039-1

 

Shopping Cart