ГОЛЯМАТА ВОЙНА И БЪЛГАРСКИЯТ МЕЧ НАД БАЛКАНСКИЯ ВЪЗЕЛ 1914-1919. ЗАПЛИТАНЕТО – книга 1

60.00лв. с включен ДДС 48.00лв. с включен ДДС

Изборът и намесата на България в Първата световна война са със съдбоносни последици, които ще тегнат върху плещите и на бъдните поколения. В тази Първа книга на фундаменталния исторически труд се разкриват причините за развяването на бойните знамена само две години след националното крушение в края на Втората балканска война, за да бъдат „поправени неправдите“ и „всички българи да се съберат под общата държавна стряха.“ Академик Георги Марков не само описва как, но и обяснява защо наранените чувства вземат връх над хладния разум и гневната песен „Съюзници разбойници“ проехтява над Моравско и Вардарска Македония чак до Албанските планини. „Прусаците на Балканите“ отварят стратегическия път от Средна Европа за Близкия изток и слагат точката на Дарданелската операция, обаче срещу тях на Солунския фронт се струпва Източната съглашенска армия с войски от петте континента. Юначните наши предци знаят по думите на полковник Борис Дрангов, че „Две смърти няма – без една не може“ и се жертват за осъществяването на Националния идеал „Целокупна България“.

ISBN 978-954-09-1072-7

Категория: Етикет:
Shopping Cart