ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА. ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ – том 1

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

Availability: 98 налични

Код: 1692 Категория: Етикет:

Базисното средоточие на новото издание на книгата на Ал. Лилов “Диалогът на цивилизациите” е усилието да се обоснове необходимостта и възможността за създаването на обща теория на цивилизацията. Предлага се за дискусия въпросът възможна ли е и най-важното – необходима ли е такава теория. “Моят отговор е положителен, пише авторът, и аз съм се опитал да го обоснова с потребността да се дефинира научнотеоретически самото понятие “цивилизация”; да се изследват структурата, генезисът, историческото развитие, функциите, съвременната роля на цивилизацията и отношенията между цивилизациите; уникалното и общото в тях; последиците от взаимодействието им; новите моменти в развитието им през информационната епоха.”

Shopping Cart