НАТО И СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 1946-1956

25.00лв. с включен ДДС 20.00лв. с включен ДДС

Темата на монографията е актуална с оглед на събитията в Средиземноморието, които наблюдаваме през последните години. Съвременната обстановка категорично потвърждава една от работните тези, които настоящото изследване доказва, а именно, че регионът е изключително динамичен и наситен с геополитическо напрежение, които има потенциала да застраши не само регионалния, но и световния мир…

ISBN 978-954-09-1548-7

Категория: Етикет:
Shopping Cart