СЪДБАТА В ИСТОРИЯТА

35.00лв. с включен ДДС 28.00лв. с включен ДДС

СЪДБАТА В ИСТОРИЯТА

В предлаганата на вниманието на любознателните четци книга не се наемам да се произнеса „от последна инстанция“, а се стремя да покажа и докажа, че Съдбата в Историята е многолика и не взема пристрастно страната на силните на деня. Тя е в състояние да преобърне благоволението си и да накаже самозабравилите се галеници, както и да подаде ръка на давещия се нещастник, подценил подводните камъни поради привидно тихата повърхност. Ако сме искрени пред себе си и другите, недоразуменията няма да се превърнат в беди. Никой не е надхитрил Съдбата в стремежа да я спечели изцяло на своя страна. Добре ще е да я разберем, което смалява недоволството и увеличава благодарността от сполетелия ни жизнен жребий. Приведените примери потвърждават превъзходството на изменчивостта над постоянството, което прави Историята още по-интересна и поучителна.

Съдбата в Историята може да бъде изследвана, защото вече се е случила. Същевременно тя продължава в съвременните и бъдещите поколения, следователно трябва добре да се познават причинно-следствените връзки между техните прояви. Особеностите на Съдбата се променят с времето ведно с подходът към нейното разнищване. Ако схванем въздействието й при едни исторически обстоятелства, то ще бъдем в състояние да я предугадим и в съвременната действителност. Разбира се Историята не е многоезичен пътеводител от миналото през настоящето към бъдещето, а по-скоро ни напомня за поуките относно загадъчното й съществуване.

Всеки човек се вълнува от личната съдба и тази на рода си, както и от онази на своя народ, тъй като е неразривно свързан с тях. Всички жители на планетата Земя вкупом треперят за нейната небесна уязвимост, защото сме блуждаеща частица от Вселената. Понеже няма как да проникнем в прекалено далечното бъдеще, то нека надникнем в Историята, при която годините на един човешки живот със средна продължителност не могат да изпълнят дори едно нейно столетие. Потайностите на Съдбата не се отварят с единствен ключ, а с много ключове и те не са на връзка, а в различни ръце. Ако съумеем да ги разкрием заедно, появата и прочитането на тази нова книга ще има смисъл.

Категория: Етикет:
Shopping Cart