ИЗ АРХИВА НА П.К.ЯВОРОВ

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Архивите, къщите-музеи и библиотеките все още крият своите тайни за поета, революционера, драматурга, публициста и покорителят на женските сърца П. К. Яворов. Много от тези ценни свидетелства съставителите са се постарали да покажат в това за първи път излизащо най-пълно издание на писмата, телеграмите и пощенските картички от неговите кореспонденти. Тази богата сбирка наброява над 700 изпратени до него документа и са пряко свързани с неговите писма, които издателство “Захарий Стоянов” отпечата в отделен том в пълните му съчинения…

ISBN 978-954-09-1494-7

Shopping Cart