ГРОЗНАТА МУЗА – Идеи, личности и мотиви в българското литературознание от ХХ век

12.00лв. с включен ДДС 9.60лв. с включен ДДС

Категория: Етикет:

Историята на литературознанието е без съмнение и история на литературата, която го ражда, но и още нещо. Тя е история на начина на националното мислене, на оценъчните и анализаторските способности на нацията, на нейния ум и разум. Когато една литература е надарена с добра критика и изобщо с литературознание, тогава тя е на висота, зряла е и е истинска проникновена изразителка на националния дух и на идеите, битуващи в момента в обществото.

В тази книга е направен опит да бъде проследен сложният и противоречив път на българското литературознание през ХХ век, както и да се посочат и анализират приносите на неговите най-ярки представители.

ISBN 978-954-09-09993-6

цена 12 лв.

Shopping Cart