“Контрол” – Адам Ръдърфорд

22.00лв. с включен ДДС 17.60лв. с включен ДДС

Това е книга за историята на една политическа идеология и отзвука ѝ в наши дни. Основите на тези идеологии произтичат от вечния интерес към наследствеността, която днес е ръководена от науката за човешката генетика. Това е една сравнително нова научна област, понастоящем изживяваща своята златна епоха в процеса на нашия напредък в изучаването на човешката биология, която е в основата на всичко. Изпълнена е с неразбираем език и терминология. Някои от термините са ви познати, но за целите на тази книга се нуждаят от дефиниция. Успоредно с историята ще говоря  и за гени, геноми, хромозоми, ДНК и протеини. Макар че познанието относно функцията им представлява основата на биологията, която се изучава в училище, хора като мен прекарват живота си, откривайки, че нашата наука е тази на изключенията, а законите на биологията са винаги изменчиви, понякога дори и нарушени.

  • Адам Ръдърфорд
Категория: Етикет:
Shopping Cart