,

ЗАЗОРЯВАНЕ – ИВАН ГРАНИТСКИ

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

През последните години Иван Гранитски последователно и настоятелно се опитва чрез поетическото си слово да размишлява върху тайните на човешката душа и изобщо на човешкото битие. Затова и неговата поезия е философска; тя “превежда” философията на езика на поезията, възпява битието, опоетизира го и е изпълнена с удивление от хармоничната сложност на неговия смисъл и от съвършенството на формите му.

Панко Анчев

ISBN 978-954-09-1275-2

Shopping Cart