ПУБЛИЦИСТИКА – ТОМ 5

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Цялостното творчество на Пейо Яворов – поезия, проза, есеистика, драми, публицистика, ни убеждава, че освен гениалност, артистизъм, дуенде, Яворов притежава и изключително висок и прецизен естетико-художествен критерий за оценка както на собственото творчество, така и на чуждите произведения. Проникновеният критик при него върви ръка за ръка с гениалния лирик и огнения публицист. И тук отново виждаме колко близка е неговата духовна конституция с тази на Христо Ботев, Пенчо Славейков и Гео Милев.

Иван Гранитски

ISBN 978-954-09-0384-2

Shopping Cart