ДОСТОЕВСКИ – ПИТАНИЯ НА ЕДИН МАТЕМАТИК

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

В тази книга, посветена на Достоевски, се разглеждат някои аспекти на проблемите, които неговото творчество поставя пред математика. Те представляват безспорно предизвикателство и се нуждаят от съответните отговори. Известни са хиляди изследвания и тълкувания на творчеството на великия руски писател през последните 150 години…

ISBN 978-954-09-1496-1

Shopping Cart