ИЗБРАНИ СТУДИИ

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Акад. Михаил Виденов е основоположник на българската школа по социолингвистика. Дългогодишен професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, преподавател в Пражкия Карлов университет и в Московския държавен университет „М.В. Ломоносов“, доктор на филологическите науки, доктор по философия на Карловия университет. Действителен член на БАН. Автор на стотици статии, студии, книги и рецензии, публикувани у нас и в чужбина. Изпод неговото перо са излезли около 30 отделни езиковедски книги.

ISBN 978-954-09-1305-6

Shopping Cart