,

ПРАГМАТИЧНА ДИДАКТИКА

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Прагматичната дидактика е един вариант на системно представяне на практически ориентираната дидактическа теория, в центъра на който е поставена концепция за основните дидактически умения на учителите. С други думи, прагматичната дидактика е теория с практически характер, а не теория, подкрепена с примери или конкретизирана чрез практически съвети, въпреки че в нея могат да присъстват и примери, и съвети. Интегрирането на този вид теория с компетентно разработен апарат за усвояване е в състояние да превърне един университетски учебник по дидактика в съществено средство за получаване на базова дидактическа подготовка от бъдещите учители.

ISBN: 978-954-09-1763-4

Shopping Cart