СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СОЛ В ПРОВАДИЯ-СОЛНИЦАТА ПРЕЗ VI И V ХИЛ. ПР. ХР. И ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО МУ ВЪЗДЕЙСТВИЕ

25.00лв. с включен ДДС 20.00лв. с включен ДДС

Провадия-Солницата е много голям праисторически комплекс край съвременния град Провадия в Североизточна България. Създаден е и е обитаван от най-ранните производители на готварска сол в Европа през VI и V хил. пр. Хр. Почти през цялата късна праистория тези хора държат монопола на солта върху огромен регион от Карпатите до Бяло море и от Черно море до Централните балкани. И тъй като без сол животът на всеки животински организъм, както и на човека, е невъзможен, производителите на сол са били много богати благодарение на търговията с нея на дълги разстояния…

ISBN 978-954-09-1563-0

Shopping Cart