,

РАЗМИСЛИ

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

Не са редки случаите, в които изявени личности в една област, показват не по-малък талант и в друга – адвокатът – математик Ферма, оптикът философ Спиноза, алхимикът-физик Нютон и т. н. Аналогичен е паралелът между трудовете на Омар Хайям и оригиналните Рубаи и опитът на Сгурев за есе за него, както и съвременните му четиристишия. И двамата, с разлика повече от хилядолетие са хора на точните науки – първият – астроном, математик и др., но остава в историята с Рубаите си.

ISBN 978-954-09-1779-5

Shopping Cart