ИСУС. БИОГРАФИЯ ОТ ЕДИН ВЯРВАЩ

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

По отношение на влиянието, което е оказал, Исус от Назарет е най-значимата фигура в човешката история. Неговата личност е и обект на най-много дискусии и описания. Най-ранният запазен документ, който се отнася до него (Първото Послание на Св. Павел до Коринтяните!, е бил разпространен в писмена форма през петдесетте години от първия век след Христа, около двадесет години след смъртта на Исус.

ISBN 978-954-09-1468-8

Категория:
Shopping Cart