СТРАТЕГИЯ ЗА ДОГОНВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ ДО 2040 ГОДИНА – ИВАН АНГЕЛОВ

15.00лв. с включен ДДС 12.00лв. с включен ДДС

Член-кор. проф. д-р икн.н. Иван Ангелов има над 350 научни и научно-популярни публикации, от които над 20 самостоятелни и колективни научни монографии. Много от трудовете му са публикувани на чужди езици. През първата част от творческия си живот работи по икономическа ефективност на инвестициите, а от 1987 г. по теория и практика на трансформацията на България към пазарно стопанство и по интеграцията на България в ЕС.

ISBN 978-954-09-1265-3

Shopping Cart