БЪЛГАРСКИЯТ УМ. НЕПРОЧЕТЕНИЯТ ЗАХАРИЙ СТОЯНОВ

10.00лв. с включен ДДС 8.00лв. с включен ДДС

В тази книга се прави опит за нов подход и анализ на творчеството на Захарий Стоянов. Прочетем ли внимателно това творчество като едно цяло, ще открием, че то отваря нова епоха в българската литература. Захарий Стоянов създава със своите „Записки по българските въстания“ нов тип роман – буржоазен роман за властта. Никой преди него не е писал подобен род проза и не е поставял проблемите, които се разглеждат и разрешават тук…

ISBN 978-954-09-1366-7

Категория: Етикет:
Shopping Cart