ВЛАСТТА Е СЛАДКО КОРЕНЧЕ! – том 6

30.00лв. с включен ДДС 24.00лв. с включен ДДС

Ние тепърва ще откриваме мащабите на Захарий-Стояновата личност, едва сега ще започва нашето докосване до неговата светла и значима фигура. Историята ни налага нов прочит на художествената му проза и особено на огнедишащата му публицистика, ново тълкуване, което ще въздигне пред нас с всичките противоречия, но и с целия блясък образа на тоя народен апостол.

Иван Гранитски

ISBN 978-954-09-0511-2

Shopping Cart